Napisz do nas


Ochrona kasztanowców

 • Szrotówek kasztanowcowiaczek już atakuje!

  Komunikat z dnia 10.06.2018 r.

  W Warszawie rozpoczął się drugi wylot motyli szrotówka, który potrwa do końca czerwca.

  Komunikat z dnia 17.04.2018 r.

  W Warszawie odnotowaliśmy już pierwsze przypadki pojawienia się szrotówka kasztanowcowiaczka.

  Aby aktualizować na bieżąco mapę pojawiania się motyli szrotówka na pniach kasztanowców, prosimy o informacje na kontakt tedan@tedan.pl

  Postaramy się umieszczać Państwa spostrzeżenia na naszej stronie internetowej. Mile widziane zdjęcia.

 • Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka 2017

  Szrotówek kasztanowcowiaczek został odkryty i opisany w połowie lat 80., od kiedy pojawił się na kasztanowcach białych, na pograniczu Macedonii i Albanii nad jeziorem Ochryd. Stąd właśnie wywodzi się jego łacińska nazwa Cameraria Ochridella.

  Zdaniem wielu entomologów pochodzi on z chińskiej prowincji Syczuan, położonej na wschód od Tybetu.

  W ciągu kilkunastu lat, rozprzestrzenił się po całej Europie i dzisiaj możliwy do zaobserwowania na terenach rozciągających się od wschodniej części Ukrainy, po Francję i Anglię na zachodzie i Skandynawię na północy.

  Dlaczego temat szrotówka cieszy się tak dużym zainteresowaniem opinii publicznej? Kasztanowce odgrywają kluczową rolę w naszej, miejskiej przestrzeni zielonej. Są one miłym składnikiem drzewostanu w parkach i ogrodach i niemiłym zwiastunem zbliżających się egzaminów maturalnych. „Polska bez kasztanowców niczym rycerz bez zbroi”- rzekłby niejeden klasyk, gdyby kiedykolwiek zwrócił swą uwagę na szrotówka. A ten przysparza wielu szkód sprawiając, że liście kasztanowców przedwcześnie opadają. Zmniejsza się przez to powierzchnia asymilacyjna liścia i w rezultacie może nawet doprowadzić do obumarcia całego drzewa. Czytaj dalej

 • Terminy zawieszania pułapek feromonowych do zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka i dostępne metody walki ze szrotówkiem w 2015 roku.

  W chwili obecnej drzewa kasztanowca możemy chronić tylko przy użyciu dwóch metod mechanicznych (bez użycia chemii).

  1. Stosowana w listopadzie, kiedy z drzewa opadną  liście.

      Polega ona na wygrabianiu i niszczeniu wyschniętych liści, w których wylęgają  

     się i zimują poczwarki szrotówka.

           Na wiosnę z poczwarek wylatują motyle, które jako pierwsze przystępują do  godów i składają jaja na spodniej części liścia drzewa. Drugie pokolenie szrotówka jest na tyle liczne, że jego larwy szrotówka żywiąc się miękiszem liścia praktycznie wyjadają go całkowicie, w wyniku czego schorowany liść obumiera.

   

  2. Stosowana od końca marca do listopada w okresie wylotów motyli (3-4 krotne).

  Polega na ona na zakładaniu pułapek lepowych z feromonami i odłowie samców motyli szrotówka. Pułapki mogą mieć postać:

  - opasek lepnych z feromonem na pniu kasztanowca

  - pułapek feromonowych do typu delta lub pułapek lejkowych wieszanych
      w dolnej części  korony drzewa.

           Lepowanie pnia drzewa jest skuteczne tylko pod warunkiem umieszczenia na lepie w odstępach 70 – 80 cm feromonu wabiącego szrotówka.

  Założenie samego lepu z punktu widzenia ochrony przyrody jest szkodliwe, ponieważ do lepu przyklejają się wszystkie owady które siadają na pniu - również te pożyteczne.

           Najbardziej efektywne i całkowicie bezpieczne dla wszystkich gatunków owadów jest zakładanie pułapek wyłapujących wyłącznie szrotówka kasztanowcowiaczka. Pułapki typu delta lub pułapki lejkowe mają na celu unieszkodliwienie owadów, które się do takiej pułapki dostaną. W tym celu w pułapce umieszcza się feromon wabiący, który selektywnie przyciąga tylko jeden gatunek owadów, w tym przypadku szrotówka. Feromony są aktywne przez około 30- 40 dni i wystarczają do odłowienia tylko jednego pokolenia szrotówka. W Polsce występują trzy wyloty, pierwszy - na przełomie kwietnia i maja, drugi - na przełomie czerwca i lipca, oraz trzeci- ostatni -  na przełomie sierpnia i września (sporadycznie przy bardzo ciepłej jesieni zdarza się czwarty wylot w październiku).

         Jeżeli pułapki mają skutecznie odławiać szrotówka w całym sezonie roku  2015 pułapki typy delta należy systematycznie wymieniać, z kolei w pułapkach typu lejkowego- zmieniać feromon wabiący.

  Termin wylotu każdego pokolenia szrotówka  zależy od temperatury i regionu Polski. Orientacyjnie, dla obszaru całej Polski można przyjąć, że najbardziej efektywne jest zawieszanie pułapek typu delta i wymiana feromonów w pułapkach lejkowych w następujących terminach:

  • Pierwszy termin od połowy kwietnia do końca maja (16.04 – 30.05)
  • Drugi termin od połowy czerwca do końca lipca (16.06 – 30.07)
  • Trzeci termin od drugiej dekady sierpnia do drugiej dekady września (10.08 -24.09)

  Jeśli październik jest ciepły i mamy do czynienia z  czwartym wylotem, wówczas dogodny termin następuje od początku października do drugiej połowy listopada (01.10 – 15.11).

   

         Aby walka ze szrotówkiem była jak najbardziej efektywna, zaleca się stosowanie obu tych metod mechanicznych.

   

         Stosowana wcześniej  metoda szczepienia kasztanowców preparatem treex została zaniechana. Preparat stracił dopuszczenie do stosowania, i do chwili pojawienia się nowego preparatu możliwego do stosowania, z metody tej  korzystać nie można.

   

  mgr Andrzej Skwirut

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji

  Specjalista ds. ochrony kasztanowców - Certyfikat Nr 72/2004 uprawniający ochrony kasztanowców i wykonywania iniekcji preparatem treex wydany przez Instytut Sadownictwa i kwiaciarstwa w Skierniewicach 2004

 • Wylot szrotówka kasztanowcowiaczka 2014

  W całym kraju jest obserwowany I wylot szrotówka kasztanowcowiaczka.

  Jeżeli chcesz ochronić swoje kasztanowce, powinieneś niezwłocznie okleić drzewo opaską lepną z feromonem lub umieścić w koronie drzewa pułapkę lejkową zwabiającą samice szrotówka.

  O kolejnych wylotach będziemy Państwa informować w specjalnych komunikatach.

 • Szrotówek zwycięzca

  Motyla noga

  Pięć lat temu wydaliśmy wojnę wrednemu motylowi niszczącemu kasztanowce. Klęska na całej linii?

  Zaatakowane drzewa zrzuciły liście w środku lata. Kolejna jesień, a kasztanowce zamiast robić to, co jesienią zwykły robić, czyli owocować kasztanami, próbują teraz wypuszczać nowe liście, czasem nawet ponownie kwitną. Efekt działalności trzy milimetrowego motyla.

  Czytaj dalej

 • Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella Deschka et Dimic) nowy szkodnik kasztanowca zwyczajnego

  Kasztanowiec zwyczajny, z powodu podobieństwa owoców do orzechów kasztana jadalnego często nazywany mylnie „kasztanem”, został rozpowszechniony w Europie w XVI-XVII wieku jako drzewo ozdobne. Spośród znanych 25 gatunków kasztanowców jeden występuje w Europie (w warunkach naturalnych kilka spotyka się w Azji, natomiast najwięcej gatunków występuje w Ameryce Północnej.

  Czytaj dalej

 • Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) - groźny szkodnik kasztanowca białego

  Szrotówek kasztanowcowiaczek jest motylem z rodziny kibitnikowatych (Gracillaridae), który został opisany w 1985 roku przez Deschka i Dimić w Macedonii, gdzie został odkryty na kasztanowcu białym rosnącym nad jeziorem Ohrydzkim. W Polsce uszkodzone liście kasztanowca białego przez larwy tego motyla zaobserwowano po raz pierwszy na początku lipca 1998 roku w Ogrodzie Botanicznym w Wojsławicach k/Wrocławia (Łabanowski i Soika 1998).

  Czytaj dalej

 • Szrotówek kasztanowcowiaczek - opis, informacje

  Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka - wroga numer jeden kasztanowców zwyczajnych w Europie trwa. Ten maleńki motylek, odkryty przez naukowców w Macedonii w 1985 roku, opanował niemal cały kontynent. Jak na razie nie ma nań mocnych.

  Czytaj dalej

 • Efektywność działania pułapek feromonowych w wyłapywaniu motyli szrotówka kasztanowcowiaczka

  TADEUSZ BARANOWSKI, EWA DANKOWSKA

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Katedra Metod Ochrony Roślin

  I. WSTĘP

  Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) pojawił się w Polsce pod koniec XX wieku i od razu wzbudził duże zainteresowanie (Dankowska 2001). Ten niewielki motyl bardzo szybko rozprzestrzenił się po kraju powodując uszkodzenia na liściach kasztanowca białego. Początkowe szkody powodowane przez szrotówka mogą być mylone ze szkodami wyrządzanymi przez grzyb Guignardia aesculi. Szkody powodowane przez larwy szrotówka widoczne są jedynie na górnej stronie liścia, a przez grzyb po obu stronach i często otoczone są żółtą obwódką (Baranowski 2002). Z każdym rokiem przybywa sposobów zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka lub ograniczania jego liczebności. W ochronie roślin coraz większego znaczenia nabierają pułapki feromonowe (Wiech i wsp. 2001). Celem badań było porównanie efektywności działania pułapek feromonowych w wyłapywaniu motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.

  Czytaj dalej

 • Metody walki ze szrotówkiem

  Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie całej Polski oraz jego ogromny potencjał rozrodczy oznaczają, że bez naszej pomocy natura sama sobie nie poradzi. W związku z tym konieczne jest podjęcie kompleksowych działań w celu ratowania osłabionych przez szkodnika kasztanowców.

  Czytaj dalej

1-10 of 15

Strona:
 1. 1
 2. 2
NEWSLETTER