Napisz do nas


Preparaty DDD

 • Aerozole

  Aerozolami nazywamy substancje, których wielkość cząstek jest tak mała (1 – 50 µm), że potrafią dłuższy czas unosić się w powietrzu. Otrzymujemy je przez:

  Czytaj dalej

 • Proszki zawiesinowe

  Są to preparaty owadobójcze w formie łatwo rozpuszczalnych z wodą proszków, które tworzą trwałe zawiesiny wodne. Z praktyki wiadomo że butle z takimi roztworami roboczymi należy co pewien czas energicznie potrząsać aby zawiesina preparatu nie opadła na dno a zabieg nie został wykonany samą wodą.

 • Roztwory i emulsje

  Preparaty płynne (roztwory) są to rozpuszczone środki owadobójcze w rozpuszczalnikach organicznych takich jak nafta czy terpentyna balsamiczna. Koncentraty emulsyjne są to roztwory środków owadobójczych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem emulgatora, który w rozcieńczeniu z wodą tworzy emulsję. Preparat taki nie powinien rozwarstwiać się przez minimum 3 godziny.

 • Preparaty pyliste

  Są to drobno zmielone obojętne substancje takie jak talk, kaolin które są zmieszane ze środkiem owadobójczym. Preparat jest tym skuteczniejszy im drobniejsze są cząstki nośnika i lepsze jest wymieszanie z preparatem owadobójczym. Preparaty pyliste zawierają z reguły ok. 0,5 % substancji aktywnej.

 • Rodzaje preparatów do opryskiwania

  Klasycznym, najstarszym związkiem do zwalczania owadów są naturalne insektycydy pyretroidowe będące estrami kwasu chryzantemowego otrzymywane z kwiatów kilku odmian chryzantem. Na półkuli północnej znanych jest ok. 200 gatunków złocienia (Chrysanthemum ). W Polsce występuje ich kilka, z których najpospolitszy jest złocień właściwy (Chrysanthemum leucanthemum ).

  Czytaj dalej

5 produkt(ów)

NEWSLETTER