trutka na szczury i myszy

Najmocniejsze trutki na szczury i myszy. Przegląd najskuteczniejszych trutek na gryzonie.

Na rynku mamy ogromny wybór preparatów na gryzonie. Najczęściej wykorzystywane są one do zwalczania szczurów, myszy, ale także nornic czy kretów.

Rodzaje i formy trutek

Trutki na gryzonie różnią się między sobą formulacją oraz zawartą w nich substancją czynną, która powoduje uśmiercenie gryzoni. Najpopularniejsze są trutki w postaci granulatu, pasty w saszetkach oraz kostki. Inne formy trutek na gryzonie to: płatki, żel, ziarno zatrute (trutka zbożowa) czy trutka w postaci płynu.

Do produkcji preparatów gryzoniobójczych wykorzystuje się produkty naturalne (np. zbożowe) oraz substancje chemiczne. Oprócz formy, trutki mogą się różnić barwą. Zarówno granulki, jak pasta czy kostka mogą być niebieskie, czerwone lub zielone. Barwa często wiąże się z występującą w nich substancją aktywną, np. niebieska barwa trutki wskazuje na zawartość brodifakum, czerwona – bromadiolonu , zielona – difetialonu, itd. Mimo różnic w wyglądzie trutki wykazują taką samą zasadę działania.

Jak działa trutka na szczury?

Trutka na szczury i inne gryzonie oparte są na substancjach aktywnych należących do grupy antykoagulantów. W odpowiednim stężeniu mają one działanie przeciwzakrzepowe, co w praktyce oznacza, że gryzoń po zjedzeniu trutki umiera w wyniku krwotoku wewnętrznego. Po spożyciu zatrutej przynęty gryzonie oddalają się od miejsca w którym została ona znaleziona. Dopiero po kilku dniach trutka zaczyna działać i śmierć gryzonia następuje w ukryciu, najczęściej w gnieździe. Nagła śmierć gryzonia przy pokarmie lub tuż po spożyciu pokarmu wzbudziłaby nieufność innych gryzoni i zniechęciłaby do zjadania trutki, co uniemożliwiłoby skuteczną deratyzację.

Inną ważną cechą współczesnych preparatów gryzoniobójczych są ich właściwości mumifikujące, tzn. zasuszanie szczura od środka. Zapobiega to wydzielaniu nieprzyjemnego zapachu towarzyszącego rozkładowi i przyciągającemu muchy. Szybkość działania trutki zależy od rodzaju substancji użytej w trutce. Zgon gryzonia następuje po ok. 3-7 dniach, a pozostałe zwierzęta nie kojarzą ich śmierci z pobranym pokarmem.

Substancje czynne w trutkach

Do produkcji preparatów gryzoniobójczych obecnie najczęściej wykorzystuje antykoagulanty II generacji: difenakum, bromadiolon, brodifakum difetialon oraz flokumafen. Określa się je mianem jednodawkowych, ponieważ już jedna dawka pobrana przez gryzonia jest śmiertelna. Działają jednak wolno i mimo pobrania śmiertelnej dawki trucizny, ta zaczyna działać z opóźnieniem, po kilku dniach, aby nie zniechęcać innych gryzoni do jej spożywania.

O tym, na jakiej substancji aktywnej oparty został jakiś produkt gryzoniobójczy, można dowiedzieć się z etykiety.

Moc i szybkość działania substancji aktywnych w trutkach
Subtancja aktywnaMyszySzczurySzybkość działania
Difenakum●●●●●●●●
Bromadiolon●●●●●●●●
Brodifakum●●●●●●●●●●
● – słabe działanie;    ●●●●– silne działanie

Nowe substancje czynne w trutkach na gryzonie

Pomimo bardzo bogatej oferty trutek na gryzonie, na rynku co jakiś czas pojawiają się nowe ulepszone formuły preparatów zawierających nowe substancje aktywne. Jest to bardzo pożądany trend, gdyż jak wiadomo w zabiegach deratyzacyjnych zaleca się zmianę stosowanych trutek. Dotyczy to również sprawdzonych i skutecznych w zwalczaniu gryzoni środków. Zalecenie to wiąże się z zapobieganiem wystąpienia zjawiska oporności gryzoni na daną trutkę.

Produkty gryzoniobójcze w Polsce opierają na głównie na rodentycydach, zawierających substancje chemiczne z grupy antykoagulantów. Antykoagulanty I generacji (wymagające kilkukrotnego spożycia do osiągnięcia zamierzonego efektu) będące pochodnymi warfaryny, po przeprowadzonych badaniach uznane zostały za substancje niebezpieczne dla rozrodczości. W przepisach regulujących zasady wprowadzania na rynek produktów gryzoniobójczych, zastosowano w zasadę „odpowiedzialności zbiorowej” dla całej grupy tych substancji. Mimo braku dowodów, że antykoagulanty II generacji (tzw. „jednodawkowe”) są szkodliwe dla rozrodczości, zakwalifikowano je jako potencjalne stwarzające zagrożenie dla rozrodczości.

Do antykoagulantów II generacji należą: brodifakum, bromadiolon, difetialon, flokumafen, difenakum, chlorofacynon, kumatetralyl.

Brodifacoum

Jest antykoagulantem o działaniu podobnym do jego historycznych poprzedników – dikumarolu i warfaryny. Jednak w porównaniu z nimi ma bardzo wysoką siłę i długi czas działania. Jest bardzo śmiercionośny dla ssaków i ptaków, a wyjątkowo śmiertelny dla ryb. Wykazuje najwyższe ryzyko wtórnego zatrucia zarówno u ssaków, jak i ptaków.
Jest to wysoce kumulatywna trucizna charakteryzująca się wyjątkowo powolną eliminacją z organizmu, dlatego w przypadku przypadkowych zatruć wymaga długotrwałego leczenia witaminą K.

Bromadiolon

Często nazywany „super- warfaryna ” za dodatkową moc i tendencję do gromadzenia się w wątrobie zatrutego organizmu. Po raz pierwszy wprowadzony na rynek brytyjski w 1980 roku, był skuteczny przeciwko populacji gryzoni, które stały się oporne na antykoagulanty pierwszej generacji.

Difenakum

Antykoagulant drugiej generacji, działający już po jednorazowym spożyciu. Śmierć gryzoni następuje po kilku (zwykle 3-5) dniach od momentu spożycia, aby nie powodować ostrożności w stosunku do przynęty u pozostałych osobników danej rodziny gryzoni. Przy dłuższym stosowaniu powoduje wytworzenie oporności na trutkę, która wynosi wynosi od 2 do 84%. Potrzeba około 5-9-krotnych dawek, aby zabić szczury oporne na difenakum.

Flokumafen

Charakteryzuje się wyjątkowo silnym działaniem, jest ponad czterdziestokrotnie silniejszy niż warfaryna i ponad sześć razy silniejszy niż najlepsze stosowane obecnie rodentycydy wielodawkowe.

Nowe trutki do zwalczania szczurów dostępne na rynku

rodzaje trutek na gryzonie

Obecnie na rynku rodentycydów dominują trutki oparte na antykoagulantach II generacji. Z uwagi na ich kwalifikację, jako potencjalnie niebezpieczne, zaleca się podczas użytkowania stosować środki zmniejszające ryzyko, np. ograniczenie stosowania wyłącznie do użytkowników profesjonalnych, niezbędny do użycia jest karmnik deratyzacyjny, ograniczenie wielkości opakowań, dozwolone stosowanie produktu wyłącznie w pomieszczeniach.

W preparatach dla użytkowników nieprofesjonalnych, do tzw. stosowania powszechnego, dozwolona zawartość antykoagulantów zmniejszono z 0,005% do 0,003%. Preparaty zawierające difetialon, którego stężenie wynosi 0,025%, są równie skuteczne mimo mniejszego stężenia substancji czynnej. Dodatkowo recepturę trutek wzbogaca się o substancje zniechęcające do przypadkowego spożycia (np. bitrex) przez ludzi i zwierzęta nie będące celem zwalczania.

Przegląd nowych preparatów opartych na antykoagulantach II generacji

STORM ULTRA SECURE

Gotowa do użycia trująca przynęta gryzoniobójcza w postaci 25 gramowej kostki do stosowania wewnątrz i wokół budynków. Przeznaczona do zwalczania: myszy domowej (Mus musculus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus) oraz szczura śniadego (Rattus rattus).

Jest jednym z najsilniejszych nowoczesnych rodentycydów zawierających antykoagulanty, do profesjonalnego zwalczania szczurów i myszy. Niezwykle skuteczna trutka na szczury, dlatego też ze względów bezpieczeństwa może być stosowana wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznego postępowania z trutką, wykładana w trudno dostępnych miejscach i zamkniętych stacjach deratyzacyjnych.

Skutecznie niszczy populacje szczurów i myszy, które są odporne na dostępne substancje aktywne (np. warfaryna) i trudniejsze do zwalczenia za pomocą innych rodentycydów wielodawkowych.

Zawiera substancję czynną: 0,05 g/kg flokumafen (0,005%)

Produkt zawiera też czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik. Ze uwagi na silne działanie trutki należy ją wykładać tak, aby zwierzęta nie będące celem zwalczana nie miały do niej dostępu.

SECUVIA SECURE

To forma trutki jednodawkowej, łącząca w sobie atrakcyjność pasty i trwałość kostki, w której aż 80% składników ma jakość żywności. To powoduje, że jest ona chętnie spożywana przez gryzonie.

Ta 25 gramowa kostka przeznaczona do zwalczania myszy domowej (Mus musculus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus), szczura śniadego (Rattus rattus) wewnątrz i wokół budynków. Wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych oraz w punktach wykładania przynęty Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.

Zawiera substancję czynną: flocoumafen 0,0025%

W porównaniu do innych jednodawkowych SGAR (antykoagulacyjnych środków gryzoniobójczych drugiej generacji) preparat powoduje niższe ryzyko wtórnego zatrucia (drapieżniki), niższe zagrożenie dla organizmów nie będących celem zwalczania oraz jest bezpieczniejszy dla ludzi.

Jest za to bardzo skuteczny w zwalczaniu szczurów i myszy, także tych u których występuje oporność na antykoagulanty.

Bardzo ważne przy stosowaniu tej trutki jest, aby podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody przynęta nie miała kontaktu się z wodą.

RATTOX NEW

To gotowa do użycia przynęta do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz, oraz wokół budynków oraz w kanałach ściekowych przez użytkownika profesjonalnego.

Zawiera substancję aktywną brodifakum 0,005 g/100 g (0,005%).

RATTOX NEW jest w 100% śmiertelny już po jednorazowym spożyciu, nawet w małych dawkach zaburza krzepnięcie krwi. Produkt należy wykładać wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych, a w przypadku, gdy stacja deratyzacyjna nie może być stosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie miały do niej dostępu.

Kostki można wykładać również bezpośrednio do nor wokół budynków, a w przypadku zwalczania szczurów w kanałach ściekowych, przynętę należy zamocować, lub umieścić w taki sposób, aby uniemożliwić jej przypadkowe przemieszczanie, zalanie, lub kontakt ze ściekami. Tam, gdzie jest to możliwe, stacja deratyzacyjna powinna być przytwierdzona do podłoża i wyraźnie oznakowana.

Jak wykładać trutkę?

Przed wyłożeniem trutki należy zidentyfikować miejsca, w których występują ślady aktywności myszy i szczurów, takie jak: odchody, sierść czy mocz, a także wyczuwalny charakterystyczny zapach.

W pobliżu tych właśnie miejsc należy wykładać trutki. Najlepiej umieszczać je w okolicach ścieżek, którymi poruszają się gryzonie oraz ich nor.

Na zewnątrz, ze względu na warunki atmosferyczne i możliwość opadów deszczu, dobrze sprawdzą się kostki, natomiast pastę wykłada się raczej w pomieszczeniach, gdzie nie ma zbyt dużej wilgotności (możliwość pleśnienia).

Istotną sprawą jest właściwe rozmieszczenie trutki. W pomieszczeniach trutkę na myszy powinno się wykładać w odległości od 2 do 3 metrów, natomiast w przypadku szczurów w odstępach od 5 do 10 metrów. Gryzonie poruszają się zwykle wzdłuż ścian i tam też należy rozmieszczać preparat.

Podczas przeprowadzania deratyzacji należy zadbać o bezpieczeństwo ludzi i innych zwierząt, nie będących celem zwalczania. Trutki zawsze należy rozkładać w oznakowanych miejscach i specjalnych karmnikach deratyzacyjnych.

Niezbędne jest oznakowanie terenu oraz zamieszczenie informacji o przeprowadzaniu zabiegu deratyzacji w obiektach użyteczności publicznej.

Trutkę w postaci saszetek czy kostek umieszcza się w specjalnie oznakowanych i zamykanych karmnikach deratyzacyjnych. W miejscach, gdzie nie ma swobodnego dostępu dla ludzi i zwierząt stosuje się granulat lub ziarno zatrute, które można wysypać na tacki.

Jeszcze jedna istotna sprawa – trutkę należy wykładać w rękawiczkach, aby gryzonie, które są wrażliwe na zapachy, nie wyczuły woni człowieka, bo to skutecznie zniechęciłoby je do pobrania preparatu.

Gdzie kupić skuteczną i mocną trutkę na szczury?

Bardzo duży wybór skutecznych preparatów, które pozwolą rozwiązać problem z gryzoniami oferuje firma TEDAN.PL. Wszystkie środki gryzoniobójcze posiadają wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu i zapewniające bezpieczne użytkowanie (zezwolenie, karta charakterystyki, etykieta).

Zarówno trutki, jak i sprzęt i urządzenia (stacja deratyzacyjna, chwytacze żywołowne, oznakowania) niezbędne do deratyzacji zakupić można w sklepie stacjonarnym w Warszawie na ul. Górczewskiej 228B. Można również zakupić je w naszym sklepie internetowym.

Zobacz naszą ofertę

Podobne Posty