Napisz do nas

Skuteczne trutki, atraktanty do zwalczania szczurów, myszy

TRUTKI I ATRAKTANTY POMOCNE W POZBYCIU SIĘ SZKODLIWYCH GRYZONI

RODENTYCYDY - CHEMICZNA METODA ZWALCZANIA SZCZURÓW I MYSZY

Najpowszechniej stosowaną metodą zwalczania gryzoni jest metoda chemiczna, w której wykorzystuje się trucizny o opóźnionym działaniu. Trutki zawierają tzw. antykoagulanty, które będąc inhibitorami witaminy K wpływają na mechanizmy krzepnięcia krwi, prowadząc do rozległych krwotoków wewnętrznych i w konsekwencji do śmierci gryzoni. Nowoczesne technologie pozwoliły opracować takie preparaty, których śmiercionośne działanie otrzymuje się po jednokrotnym spożyciu, ale śmierć gryzonia następuje dopiero po kilku dniach. W przypadku szczurów to opóźnione działanie jest bardzo istotne. Natychmiastowy zgon jednego osobnika tuż po spożyciu trutki byłby ostrzeżeniem dla pozostałych. Nowy pokarm potraktowałyby jako duże zagrożenie i nie pobierałyby go, dlatego skuteczność takiego preparatu byłaby niska.

Większość stosowanych obecnie trutek na gryzonie, bazuje na niezbyt zróżnicowanej chemicznie grupie związków o właściwościach antykoagulantów. Do antykoagulantów jednodawkowych należą: bromadiolon, brodifakum, difenakum, flokumafen. Wszystkie te substancje czynne wykazują identyczne działanie, więc nie mają one wpływu na różnicowanie preparatów gryzoniobójczych. Pod tym względem większe znaczenie ma forma w jakiej preparat będzie podany. Trutki na gryzonie, tzw. rodentycydy występują w następujących formach: kostki, granulat, ziarno, pasta, płatki, żel, pianka oraz płyn.

Bardzo istotnym składnikiem trutek deratyzacyjnych są związki powodujące mumifikację (wysuszanie) otrutych gryzoni – co jest bardzo istotne w sytuacji, gdyby zwierzę padło w trudno dostępnym miejscu w pomieszczeniu.

Trutki w swoim składzie często zawierają również atraktanty, które zwabiają gryzonie i zachęcają je do spożycia preparatu. Natomiast dodatek innej substancji - benzoesanu denatonium (bitrex), posiadającej gorzki smak, zapobiega przypadkowemu spożyciu trutki przez ludzi i zwierzęta domowe.

JAKA FORMA TRUTKI JEST NAJLEPSZA?

Kostka czy pasta? Gdzie, którą formę stosować?

Wybór formy trutki zależy od gatunku gryzonia, miejsca wyłożenia. Kostki bardziej niż pasta nadają się do wykładania w miejscach wilgotnych. Gryzoniobójcze bloczki woskowe lub pastę w saszetkach należy umieszczać w norach lub przy norach, tuż przy miejscach ich regularnego żerowania, albo na drodze między gniazdem a pokarmem. Regularnie używane przez szczury ścieżki od nor znajdujących się na zewnątrz budynków do miejsc żerowania wewnątrz budynków można zlokalizować w roślinności i wzdłuż ścian, tam gdzie gryzonie czują się bezpiecznie.

Granulat, pelet, płatki, trutka w postaci piany

Granulat na gryzonie, nieduże ziarna na myszy i szczury można rozsypać na stosunkowo dużym obszarze. Stężenie substancji aktywnej w takiej formie trutki jest zwykle stosunkowo niskie.

Stosowanie płatków na myszy i szczury, w których stężenie antykoagulantów jest wyższe, wymaga precyzyjnej aplikacji, aby nie przekroczyć granic strefy sanitarnej.
Nie należy wykładać trutek w miejscach, do których łatwy dostęp mogą mieć dzieci i zwierzęta domowe (np. bezpośrednio na powierzchnię gleby wokół budynków lub w tackach na podłogę).

Należy pamiętać, że rodentycydy w proszku (lub jako pianka) mogą być zawleczone np. do przechowywanych owoców. Przynęta w formie granulatu również może być rozwleczona po terenie. Dlatego przy budynkach, w których przechowywana jest żywność najlepszą i najbardziej bezpieczną formą użytkową rodentycydu jest bloczek woskowy umocowany „na drucie” w karmniku deratyzacyjnym (1-3 szt.).

Trzeba pamiętać, że ważny jest nie tylko wybór trutki, ale także sposób i miejsce jej rozmieszczenia. Trutkę należy rozkładać w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych, które powinny znajdować się w miejscach przemieszczania się gryzoni np. między kryjówką, a miejscem ich żerowania. Zastosowanie karmników całkowicie eliminuje przypadkowe zjedzenie trutki przez ludzi i zwierzęta domowe.
Należy znaleźć martwe gryzonie i zutylizować, a pozostałą trutkę zebrać.

CZY TRUTKI NA SZCZURY I MYSZY SĄ SKUTECZNE?

Wykładanie trutki jest najskuteczniejszą metodą zwalczania gryzoni w większych obiektach przemysłowych, piwnicach, magazynach lub halach. Dla zabezpieczenia stosuje się je na zewnątrz pomieszczeń, aby zapobiec przedostawaniu się gryzoni do wnętrza budynków.
W zależności od preparatu, spożycie jednej porcji przez gryzonia powoduje śmierć 80-99% osobników danej populacji. Niższą skuteczność obserwuje się wyłącznie w sytuacji długotrwałego stosowania tej samej, źle dobranej metody deratyzacji chemicznej na jedną populację zwierząt.

CZY TRUTKA NA GRYZONIE JEST NIEBEZPIECZNA RÓWNIEŻ DLA CZŁOWIEKA, PSÓW I KOTÓW?

Trutka jest środkiem działającym na wszystkie zwierzęta, dla człowieka również jest toksyczna po spożyciu. Istotna jest ilość zjedzonej trutki. O ile duże zwierzęta, jak na przykład większe psy, po zjedzeniu niewielkiej ilości trutki mają szanse na przeżycie, to już mniejsze psy i koty nie są bezpieczne. Dawka śmiertelna dla człowieka jest kilkanaście lub kilkadziesiąt razy większa niż dla myszy. Dlatego bardzo ważne jest umieszczanie trutek w zamkniętych karmnikach deratyzacyjnych lub w miejscach, gdzie będą one niedostępne dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
Wszystkie trutki znajdujące się w naszej ofercie posiadają wymagane pozwolenia i inne dokumenty, które dostarczają istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz potencjalnych zagrożeń (karty charakterystyki).

JAK DŁUGO DZIAŁA TRUTKA NA GRYZONIE?

Same toksyczne związki nie są szczególnie reaktywne i na powietrzu zachowują swoje właściwości od kilku do kilkunastu miesięcy, zanim wyraźnie spadnie toksyczność preparatu. Trwałość trutki będzie spadała w pomieszczeniach o dużej wilgotności i podwyższonej temperaturze.

JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ DERATYZACJĘ PRZY POMOCY TRUTKI?

Działania deratyzacyjne powinny odbyć się w dwóch etapach:
I. - należy wyłożyć liczne (ale niewielkie objętościowo) trutki przeciw gryzoniom w miejscach suchych i zabezpieczonych, gdzie przebiegają trasy gryzoni, a następnie kontrolowaniu jej pobierania.
II. - w przypadku stwierdzenia pobierania trutki, należy systematycznie uzupełniać jej ilość. Po zakończeniu zabiegu trzeba posprzątać padłe gryzonie, posługując się ochronnymi rękawicami i unikając bezpośredniego kontaktu z otrutymi zwierzętami.
Świeże trutki z antykoagulantem powinny być wykładane tak długo, jak trwa żerowanie gryzoni, co najczęściej wynosi 2 tygodnie.

Gryzonie licznie występujące w gospodarstwie najszybciej zniszczymy, stosując kombinację różnych metod zwalczania szkodników jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

CO OPRÓCZ TRUTEK BĘDZIE POMOCNE W POZBYCIU SIĘ GRYZONI?

W naszym sklepie dostępne są atraktanty - nie zawierające trucizn, nieszkodliwe preparaty wabiące, które umożliwiają zwabienie gryzoni do chwytaczy żywołownych i pozbywanie się ich z pomieszczeń bez wyrządzania im krzywdy. Atraktanty mogą mieć postać prostego w aplikacji żelu lub łatwych do wyłożenia kostek.

 
Pozycja
Ustaw kierunek malejący

90 na stronę

73 produkt(ów)

1
Pozycja
Ustaw kierunek malejący

90 na stronę

73 produkt(ów)

1