Napisz do nas

Pułapki feromonowe

PUŁAPKI FEROMONOWE

CZYM SĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PUŁAPKI FEROMONOWE?

Pułapka feromonowa jest stosunkowo prostym urządzeniem przeznaczonym do monitorowania i odłowu szkodliwych owadów. Stosowanie pułapek feromonowych jest jedną z najskuteczniejszych metod wykorzystywanych do ekologicznej ochrony przed szkodnikami drzew i roślin uprawnych w sadach, ogrodach, parkach czy lasach.

JAKĄ ROLĘ W OCHRONIE ROŚLIN ODGRYWAJĄ PUŁAPKI FEROMONOWE?

Pułapki feromonowe są urządzeniami przeznaczonymi do monitorowania i odławiania szkodników.
Zasadniczo pułapki feromonowe służą do zdobycia informacji, np. o występowaniu szkodnika, o rozpoczęciu lotu godowego lub jego kulminacji. Te informacje posłużą z kolei do ewentualnego podjęcia decyzji o zastosowaniu dalszych koniecznych kroków w celu ochrony roślin zanim zostaną one uszkodzone: zwiększenia liczby pułapek w celu odłowienia większej ilości szkodnika bądź zastosowania metody chemicznej z użyciem środków insektobójczych.
Stosowanie pułapek feromonowych jest bardzo kuszące z ekologicznego punktu widzenia ze względu na niezwykle selektywne działanie (odławiany jest tylko jeden konkretny gatunek owada) i eliminowanie go bez użycia środków chemicznych.
Pułapki feromonowe są więc doskonałym narzędziem diagnostycznym (monitorowanie), a także wspomagającym zwalczanie (odławianie) w całym systemie ochrony roślin przed szkodnikami.

JAK DZIAŁAJĄ PUŁAPKI FEROMONOWE?

Zasady działania, podobnie jak budowa pułapek feromonowych są zróżnicowane, zależne od specyfiki biologii odławianego gatunku. Wszystkie posiadają jednak jedną cechę wspólną - wykorzystywanie feromonu. Jest to specyficzna substancja zapachowa zwabiająca owada w pobliże pułapki. Substancje te są niezwykle wybiórcze i działają tylko na określony gatunek szkodnika. W przypadku motyli i muchówek zazwyczaj stosuje się feromon płciowy wabiący samce, natomiast w przypadku korników jest to feromon żerowy (agregacyjny), który wabi obie płcie.

RODZAJE PUŁAPEK FEROMONOWYCH

Pułapki feromonowe stawią bardzo zróżnicowaną grupę urządzeń pod względem konstrukcji, wielkości, barwy oraz materiał z jakiego są wykonane. Wszystkie te elementy nie są przypadkowe, ale wynikają ze znajomości biologii owadów do odławiania których są dedykowane. Brane są pod uwagę takie czynniki, jak budowa, rozmiary, specyfika poruszania się (lot - wznoszenie się i lądowanie na podłożu), cykl rozwojowy (terminy wylotów, składania jaj) czy upodobania żywieniowe (gatunek roślin, barwa i kształt owoców na których żerują lub składają jaja). Uwzględnianie tych wszystkich elementów w tworzeniu konstrukcji pułapek ma wpływać korzystnie nie tylko na skuteczność ale także selektywność odławiania owadów. Przede wszystkim jednak, co ma znaczenie z ekologicznego punktu widzenia, ma wyeliminować bądź maksymalnie ograniczyć odławianie owadów pożytecznych, w tym tzw. zapylaczy.

Tablice lepowe z feromonem

- to najprostszy konstrukcyjnie typ pułapki feromonowej, a zróżnicowana kolorystyka dodatkowo stanowi atraktant wzrokowy dla określonych gatunków owadów. Feromon może być już zawarty w kleju (tylko w pułapkach jednorazowych) lub przykleja się go na powierzchni lepowej. Zalecane szczególnie na: skośnika pomidorowego (tabl. czarne); owocówek, owocnic, nasionnicy trześniówki, kistnika malinowca, kwieciaka malinowca (tabl. białe); wciornastków i ziemiórek (tabl. niebieskie); mszyc, chowaczy, muchówek, mączlików i miniarek (tabl. żółte) i inne szkodniki szklarniowe.

Opaski i taśmy lepowe

- do samodzielnego owijania wokół pnia drzewa lub rozwijania jako kurtyna w uprawach gruntowych i szklarniowych - przyklejają się do nich wpełzające z ziemi larwy szkodników, a po przyklejeniu konkretnego feromonu także dorosłe, latające osobniki (samce) danego gatunku. Zalecane szczególnie na: szrotówka kasztanowcowiaczka, owocówkę jabłkóweczkę, owocówkę śliwkóweczkę, świdrzyka cygarowca, nasionnicę trześniówkę, połyśnicę marchwiankę, toczyka gruszowiaczka, mszyce, miniarki, mączliki, ziemiórki, chowacze i inne.

Pułapki typu delta

- proste pułapki składające się z trzech ścianek (tzw. domek o przekroju trójkąta), z jedną lub trzema powierzchniami lepowymi, jednorazowe lub wielosezonowe z wymiennymi lepami, w różnych kolorach. Feromony zawiesza się na druciku lub przykleja pośrodku podłogi lepowej. Sprawdzą się w przypadku takich owadów, jak: szrotówek kasztanowcowiaczek, owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, skośnik brzoskwiniaczek, skośnik pomidorowy, przeziernik porzeczkowiec, toczyk gruszowiaczek, nasionnica trześniówka, mole spożywcze i ubraniowe, itp.

Pułapki kominowe / lejkowe

- pułapki składające się z dwóch części głównych - górnej i dolnej. W części górnej często wyposażonej w daszek, jest miejsce na umieszczenie feromonu (koszyczek) oraz wolna przestrzeń, aby motyle mogły swobodnie wlatywać do środka oraz lejek, przez który wpada do dolnej części, z której nie ma możliwości się wydostać. Dla skutecznego unieszkodliwienia schwytanych owadów do dolnego pojemnika wkłada się lep lub wlewa wodę z odrobiną detergentu.
Dodatkowym czynnikiem wabiącym wobec niektórych gatunków owadów jest kolor pułapki.
Do odławiania szkodników latających np. mole spożywcze – mklik i omacnica spichrzanka, mole ubraniowe, muszki owocówki, szkodniki drzew i krzewów (zwójki, owocówki, przezierniki, szrotówek kasztanowcowiaczek, ćma bukszpanowa, itp.)

Pułapki typu wing

- brzegi pułapek są wąskie i tworzą szczelinę imitującą wąskie „wejścia” między gałęziami krzewu. Feromony zawieszane są wewnątrz pułapki. Na podłodze pułapki umieszczone są wkłady lepowe. Zalecane do wyłapywania motyli, np. ćmy bukszpanowej.

Pułapki koszykowe

- konstrukcja pułapki przypomina odwrócony do góry dnem koszyk z sitkiem w środku, który ułatwia wlatywanie owadów zwabionych feromonem, natomiast uniemożliwia wydostanie się na zewnątrz. Pułapki tego typu przeznaczone są do wychwytywania szkodników upraw z rodziny sówkowatych, np. rolnicy gwoździówki/rolnicy gwoździarki, słonecznicy orężówki czy światłówki naziemnicy.

Pułapki wertykalne

- wyglądem przypominają lampiony ze specjalnie wykonanymi otworami, przez które zwabione owady dostają się do wnętrza, z którego nie ma powrotu. Dedykowane do wychwytywania szkodników upraw z rodziny sówkowatych, np. rolnica zbożówka, r. czopówka, r. gwoździówka, r. panewka, r. szkółkówka czy światłówka naziemnica.

Pułapki na owady szkodniki lasów:

٠ pułapka MULTI kominowa do wychwytywania korników i cetyńców; ٠ pułapka szczelinowa / skrzynkowa - do łapania korników i drwalników; ٠ pułapka tablicowo-lejkowa - do odławiania kózkowatych (żerdzianki, spuszczeli, zagwoździków, wykarczaka, szczapówki, brudnicy mniszki, rząpicy mniszki, itp.

CO JEST WAŻNE W STOSOWANIU PUŁAPEK FEROMONOWYCH?

• Dobór właściwego feromonu - aby zwabiał zidentyfikowanego wcześniej przez nas szkodnika.
• Wybór właściwej pułapki feromonowe - konstrukcja nie powinna odstraszać szkodnika, ale zachęcać go do wejścia do środka.
• Termin wyłożenia pułapki (ani za wcześnie ani za późno - tu opieramy się na biologii gatunku),
• Wysokość na jakiej pułapkę się ustawia (wg. zaleceń producenta),
• Częstotliwość wymiany wabika feromonowego (wg. zaleceń producenta),
• Wymiana lepów, płynów wabiących, wody (wg. zaleceń producenta lub w razie potrzeby)
• Liczba oraz minimalne odległości pomiędzy pułapkami.
• Warunki atmosferyczne (silne wiatry, wysokie temperatury, intensywne promieniowanie słoneczne obniżają trwałość feromonów i kleju w podłogach lepowych).
• Prawidłowa, tj. zgodna z instrukcją, obsługa pułapek.

w.

 
Pozycja
Ustaw kierunek malejący

90 na stronę

54 produkt(ów)

1
Pozycja
Ustaw kierunek malejący

90 na stronę

54 produkt(ów)

1