Napisz do nas

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Środki ochrony roślin – czym są?

Są to substancje, ich mieszaniny oraz żywe organizmy, stosowane do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty).

Obszary stosowania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin często nazywane są pestycydami, jednak nie są to pojęcia równoznaczne, gdyż są to tylko środki stosowane w uprawach roślin. Stosowane są w rolnictwie, ogrodnictwie (zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim), leśnictwie, oraz w obszarach miejskich.

W naszym sklepie posiadamy zarówno te przeznaczone do profesjonalnego stosowania w wielkoobszarowych uprawach rolniczych, sadowniczych czy ogrodniczych, jak i takie do powszechnego użycia w przydomowych ogródkach, warzywnikach czy uprawach pod przykryciem. Środki, które posiadamy w naszej ofercie są środkami sprawdzonymi, pod względem skuteczności działania, jak i bezpieczeństwa stosowania.

Wszystkie, znajdujące się w naszym sklepie środki ochrony roślin są zarejestrowane i posiadają niezbędne pozwolenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania w rolnictwie. 

Dzięki bezpiecznym środkom ochrony roślin możemy zadbać o nasze uprawy, drzewa, krzewy i kwiaty chroniąc je przed szkodnikami ograniczającymi ich rozwój i niszczącym plony.

Wśród środków ochrony roślin możemy wydzielić:

preparaty chwastobójcze, preparaty grzybobójcze oraz preparaty owadobójcze.

W naszej ofercie mamy preparaty do regulowania obecności i zwalczania szkodliwych owadów (insektycydy i nie tylko) oraz ślimaków.

Insektycydy

Pomagają walczyć z owadami takimi jak mszyce czy gąsienice motyli, które znacząco obniżają plon i pogarszają jego jakość. Stosowanie insektycydów pozwala ograniczyć szkody wyrządzane przez owady. Najczęściej stosuje się je w uprawach warzyw i owoców, bawełny, ryżu i kukurydzy.

Insektycydy mogą działać w sposób bezpośredni lub pośredni. Bezpośrednie działanie wykazują preparaty kontaktowe i oddechowe, które wnikają do ciała owada bezpośrednio przez okrywy ciała lub drogi oddechowe. Natomiast preparaty żołądkowe wnikają do organizmu owada drogą pośrednią – pokarmową.

Insektycydy kontaktowe to substancje dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, które łatwo wnikają przez naskórek do organizmu owada, szczególnie w miejscach silnie unerwionych i odsłoniętych. W rezultacie powoduje to zablokowanie koordynacji ruchów, drgawki i skurcze całego ciała owada prowadzące do jego śmierci.

Insektycydy oddechowe to środki, które w postaci pary lub gazu łatwo wnikają przez przetchlinki do ciała owadów i blokują aktywność enzymów oddechowych. Działają na wszystkie stadia rozwojowe owadów z wyjątkiem jaj.

Insektycydy żołądkowe są natomiast toksyczne dopiero po przedostaniu się do przewodu pokarmowego owadów wraz z materiałem roślinnym. Środki te mogą być stosowane doglebowo. Stamtąd pobierane są przez korzenie roślin i przemieszczają się do części naziemnych.

Środki pośrednio ograniczające populację szkodnika.

Do ochrony roślin obok tradycyjnych środków ochrony roślin – insektycydów, stosuje się także substancje nie bezpośrednio zabijające agrofagi, ale oddziałujące na nie w taki sposób, że organizmy przestają być zagrożeniem dla roślin uprawnych. Do tej ekologicznej grupy środków ochrony roślin zalicza się repelenty, atraktanty oraz różnego rodzaju feromony, które także posiadamy w naszej ofercie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem należy przeczytać etykietę oraz zapoznać się z opisem działania preparatu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

 
Pozycja
Ustaw kierunek malejący

90 na stronę

18 produkt(ów)

1
Pozycja
Ustaw kierunek malejący

90 na stronę

18 produkt(ów)

1