Reklamacje i zwroty

Rękojmia i gwarancja

 Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Klienta, może on skorzystać z prawa gwarancyjnego. Prawo to nie przysługuje klientowi, który w momencie zakupu wiedział o wadzie.

Aby reklamacja została rozpatrzona, należy spełnić następujące warunki:

  • przesłać wypełniony druk reklamacyjny drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji sprzedawcy podany w nagłówku,
  • zwrócić reklamowany produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeśli takie posiadał),
  • do zwracanego produktu dołączyć fakturę wraz z gwarancją.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia i poinformuje Klienta drogą pisemną lub elektroniczną o stanie realizacji reklamacji.

Odstąpienie od umowy – gwarantowane 14 dni na zwrot

 Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli:

  • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
  • produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, jeśli takie posiadał,
  • przesyłka zwrotna jest odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie,
  • do zwracanego produktu dołączona jest faktura i gwarancja oraz wypełniony formularz zwrotu.

Koszty zakupu zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od otrzymania formularza zwrotu. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.
W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

Bezpieczna dostawa

Oferujemy możliwość bezpiecznej dostawy towaru.

Jeżeli otrzymany towar ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, należy wypełnić druk reklamacyjny (protokół szkody) koniecznie w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.
 
Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, możesz w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody. Jednocześnie w takiej sytuacji napisz do nas na tedan@tedan.pl

Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Spisany protokół należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.
Klientom chcemy zapewnić maksimum korzyści z zakupów w naszym sklepie. Naszym celem jest zadowolenie Klienta nie tylko z wybranych produktów, ale również ze sposobu ich dostarczenia.