lampa owadobójcza montaż

Lampy owadobójcze – Porady praktyczne. Montaż i obsługa lamp na owady

Poniżej prezentujemy poradnik mający na celu w prosty sposób przedstawić zagadnienia związane stosowaniem lamp owadobójczych. Zapraszamy do lektury.

Lampy owadobójcze zostały zastosowane po raz pierwszy do zwalczania owadów na początku XX w i były to zwykłe żarówki umieszczone nad zbiornikiem z wodą w której owady się topiły. We współczesnych lampach owadobójczych do zwabiania owadów używa się specjalnych świetlówek, które oprócz widma światła widzialnego koloru niebieskiego emitują także światło o specyficznej długości fali tzw. promieniowanie ultrafioletowe UVA o długości fali 315 – 400 nm, które jest dla nich atrakcyjne.

Jak działa lampa owadobójcza

Zwabione owady światłem UVA są następnie unieszkodliwiane na dwa sposoby:

 • W lampach z siatka rażącą gdzie jest napięcie 5000V na siatce owad jest zabijany przez łuk elektryczny przeskakujący z siatki na owada,
 •  W lampach z wkładem lepnym, owad zostaje przyklejony do lepu pokrytego nieschnącym klejem. Lepy mogą być w kolorach białym, czarnym i żółtym. Kolor lepu zależy od funkcji jaką ma spełniać lampa i gdzie będzie umieszczona. Producenci lepów zapewniają, że kolor żółty jest dla owadów najbardziej atrakcyjny z powodu dodatkowego odbijania promieniowania. W lampach z lepem czarnym, przyklejone owady są mniej widoczne a więc lampy są bardziej dyskretne. Lepy w kolorze białym umożliwiają łatwą identyfikacje przyklejonego owada i ich liczenie, jeśli jest to zapisane w procedurze. Najczęściej są stosowane w miejscach gdzie obowiązują wysokie wymagania higieniczne np. w zakładach farmaceutycznych.

Klasy szczelności, stopień ochrony IP

Poniższe tabele przedstawiają obowiązujący system klasyfikacji stopnia ochrony IP obudów urządzeń elektrycznych.

Poziom IP jest liczbą kodowaną zgodnie ze standardami IEC/EN 60529.

System kodowania składa się z dwóch liczb, z których pierwsza informuje o możliwym stopniu penetracji ciał stałych (pierwsza liczba) oraz możliwym stopniu penetracji wody (druga cyfra). Im wyższe są te liczby tym lepszy jest stopień ochrony przeciw ciałom stałym i wodzie.

Pierwsza liczba: Ochrona przed wpływem zewnętrznym ciał stałych.

0     Brak ochrony
1     Ochrona przed cząsteczkami > 50mm
2     Ochrona przed cząsteczkami > 12mm
3     Ochrona przed cząsteczkami > 2,5mm
4     Ochrona przed cząsteczkami > 1mm
5     Obudowa chroni w pewnym stopniu przed pyłem
6     Obudowa jest całkowicie pyłoszczelna

Druga liczba: Ochrona przed wpływem zewnętrznym wody.

0     Brak ochrony
1     Minimalna ochrona przed kapiącą wodą (ruch w kierunku pionowym)
2     Ochrona przed woda kapiącą (przy max. odchyleniu urządzenia o 15o od normalnego położenia)
3     Ochrona przed wodą deszczową (lejącą się max. pod kątem 60o od linii poziomej)
4     Ochrona przed wodą rozpryskiwaną (niebezpośredni strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
5     Ochrona przed wodą z węża (bezpośredni strumień wody z dyszy nie powoduje uszkodzeń)
6     Ochrona przed wodą falującą/spienioną (spieniona woda lub rozbity strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
7     Ochrona przed wodą przy krótkim zanurzeniu (krótkie zanurzenie w wodzie nie powoduje uszkodzeń)
8     Ochrona przed wodą przy długim zanurzeniu (długotrwałe zanurzenie w głębokiej wodzie nie powoduje uszkodzeń)

Świetlówki ofoliowane czy nieofoliowane w lampie owadobócjzej?

Zgodnie w wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w całym biznesie spożywczym należy maksymalnie eliminować ryzyko zanieczyszczenia produktów spożywczych substancjami obcymi tj: chemikalia, szkło itp. Zabezpieczenie świetlówek w lampach owadobójczych specjalną folią chroni w przypadku zbicia lub uszkodzenia przed przedostawaniem się fragmentów szkła oraz substancji chemicznych zawartych w luminoforze na zewnątrz.

Stosowanie świetlówek “bezpiecznych” czyli ofoliowanych jest wymagane przez system HACCP.

UWAGA!!!
Jedna świetlówka fluoroscencyjna zawiera taką ilość rtęci, która wystarczyłaby do skażenia 15 000 litrów wody pitnej.

Zasady montażu lamp owadobójczych. Jak robić to dobrze?

 • Lampa powinna być montowana pod kątem 90o do głównego źródła światła (okna),
 • Najlepiej jest umieszczać lampy na wysokości  1,5 – 2,2 m. Ne mogą one jednak przeszkadzać w ruchu pieszym,
 • Lampa powinna być widoczna z każdego miejsca pomieszczenia,
 • Jeżeli są warunki do montażu lampy sufitowej dwustronnej, należy stosować takie rozwiązanie ponieważ promieniowanie rozchodzi się wówczas wokół lampy w przeciwieństwie do lamp montowanych do ściany, gdzie promieniowanie widoczne jest tylko przed lampą,
 • W zakładach produkujących żywność powinny być montowane lampy ze stali nierdzewnej (procedury mycia i dezynfekcji), a także z powodu trudności w wykryciu plastiku w żywności w punktach kontroli HACCP,
 • Najlepiej jest umieszczać lampy w pobliżu drzwi, aby wpadające owady miały najkrótszą drogę do źródła światła,
 • Lampa powinna być włączona cały czas i świecić zarówno w dzień jak i w nocy, świetlówka w lampie jest skuteczna ok. 1 roku od pierwszego użycia a poziom efektywności  jej promieniowania powinien być sprawdzany przy pomocy specjalnych mierników,
 • Świetlówki w lampach owadobójczych mogą być bezodpryskowe, czyli że są pokryte specjalną folią teflonową, która zapobiega przedostaniu się odłamków szkła ze świetlówki do otoczenia, w przypadku jej uszkodzenia. Ten typ powinien być zawsze stosowany w miejscach nadzorowanych przez systemy bezpieczeństwa żywności HACCP oraz innych, z wysokimi wymaganiami higienicznymi.
 • Zwracać należy szczególną uwagę na folię użytą do zabezpieczenia świetlówki, ponieważ niewłaściwy materiał może nie przepuszczać promieniowania lub ulegać destrukcji pod wpływem promieniowania,
 • Nie należy umieszczać lamp w przejściach, miejscach gdzie tworzą się prądy powietrzne (przeciągi) oraz na wysokości gdzie spoczywa wzrok  pracujących osób,
 • Nie powinno się umieszczać lamp bezpośrednio nad miejscem przygotowywania posiłków,
 • Lampa nie powinna konkurować z silniejszym od siebie źródłem światła.

Lampy należy dobierać do wielkości pomieszczenia, kierując wielkością pomieszczenia i mocą  świetlówki zastosowanej w lampie.

Zależności mocy świetlówki i powierzchni którą lampa może zabezpieczyć

Moc świetlówekPole działania
2 x 8W40m2
2 x 10W60m2
2 x 15W75m2
4 x 15W140m2
2 x 20W100m2
2 x 40W200m2

Ze względu na różnorodne warunki występujące w pomieszczeniach w których mają być instalowane lampy owadobójcze firma nasza oferuje szeroką gamę urządzeń w różnych stopniach ochrony IP.

Lampy owadobójcze

Podobne Posty