fumigacja palet

Fumigacja palet, opakowań

Zgodnie z przepisami międzynarodowego ruchu transportowego drewno, deski, tarcica i wszystkie opakowania drewniane: palety skrzynie beczki obudowy paletowe skrzynie i platformy załadunkowe muszą być przed wywozem za granicę poddane obróbce cieplnej zastępującej dawniej stosowaną metodę jaką była fumigacja bromkiem metylu.

Fumigacja eksportowa zgodnie ze standardem ISPM (International Standard for Phytosanitary Measure Standard 15) wymaga, aby elementy drewniane zostały oznaczone specjalnym znakiem, który zawiera skrót ippc (International Plant Protection Convention). Obok ippc na znaku widnieje dwuliterowy kod kraju i numer certyfikowanej jednostki, wykonującej zabieg oraz metodę użytą do zabezpieczenia drewna. HT oznacza, że drewno zostało poddane obróbce cieplnej i wewnątrz drewna została osiągnięta temperatura co najmniej 56 0 C przez co najmniej 30 min.

Od marca 2010 r. w Polsce i innych krajach UE zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej bromek metylu został wycofany jako środek ochrony roślin i nie może być stosowany w przedwysyłkowej fumigacji opakowań.

Dodatkowo, zabieg jest potwierdzony specjalnym Certyfikatem, który eksporter otrzymuje do odprawy celnej, zezwalający na wjazd przesyłki do danego kraju.

Przepisy te zostały wprowadzone przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin IPPC, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się szkodników drewna, chrząszczy i larw które pochodzą z innych krajów i mogą być zagrożeniem dla miejscowej roślinności.

Warunki techniczne i wymagania fitosanitarne według standardu FAO/IPPC/ISPM15 są zawarte w:

  1. International Standards for Phytosanitary Measures ISPM No. 15:2009 [więcej]
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dn. 21.02.2008 w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz.U.Nr.46, poz.276) [więcej]

Wymagania dotyczące wywozu za granicę towarów opakowanych lub posadowionych na paletach które zawierają elementy drewniane [więcej]

Podobne Posty