szkolenia ddd

Szkolenia DDD

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji jest największym w Polsce organizatorem szkoleń z zakresu DDD.

Każdego roku organizowane są szkolenia dla osób, które dopiero zamierzają otworzyć własną  działalność usługową ddd oraz dla tych, którzy już w branży pracują i chcą systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Największą popularnością cieszy się szkolenie podstawowe z zakresu ddd, ponieważ po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uczestnicy mogą wykonywać samodzielnie podstawowe usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Jednak, aby utrzymać się na rynku i sprostać konkurencji, warto zainwestować w dodatkowe szkolenia, w których oprócz praktycznej wiedzy jego uczestnik otrzyma również Certyfikaty, które będą potwierdzały zdobyte kwalifikacje.

Jednym z ważniejszych uprawnień jakie wydaje PSPDDiD jest zezwolenie z upoważnienia WIORIN na zakup środków ochrony roślin i wykonywanie zabiegów zarówno sprzętem naziemnym jak i tych z użyciem fosforowodoru.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia może nabywać środki ochrony roślin zaliczane do toksycznych i bardzo toksycznych oraz wykonywać zabiegi tymi środkami w tym również zabieg fumigacji. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat od daty wystawienia.

Obecnie  największe zapotrzebowanie na usługi ddd jest w branży spożywczej. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie zakłady zajmujące się obrotem żywnością zostały zobligowane do wprowadzenia na swoim terenie stałego i systematycznego monitorowania szkodników. Jest to element niezbędny systemu GHP/GMP HACCP, który obowiązuje w całej branży zajmującej się przetwarzaniem i obrotem żywnością (piekarnie, sklepy, markety, kuchnie, stołówki magazyny dystrybucji żywności i opakowań spożywczych).

Ponieważ wiele zakładów spożywczych  funkcjonuje w oparciu o wysokie standardy jakości takie jak BRC, IFS AiB, stawiane są również wysokie oczekiwania w stosunku do branży ddd,  która musi je spełniać, aby świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia, organizuje seminaria szkoleniowe na temat zabezpieczania obiektów przed szkodnikami, zgodnie z  systemami jakości GHP/GMP HACCP, BRC, IFS, AIB.

Zakłady, które spełniają wysokie wymagania norm ISO są bardzo często audytowane. Dotyczy to również wszystkich kontrahentów firmy i dlatego warto wcześniej poznać na szkoleniu wszystkie tajniki, które pozwolą przejść taki audyt w odsługiwanej firmie bez stresu.

Oprócz podstawowego szkolenia ddd, niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji  II stopnia dla zaawansowanych, na których uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie rozszerzonym. Szkolenia takie zawsze mają podział na część teoretyczną i praktyczną. Jest także czas na nowości czyli pokaz nowych urządzeń które dopiero wchodzą na rynek usług  i pozwalają firmie DDD być bardziej konkurencyjną.

Szkolenia specjalistyczne typu: szkodniki drewna, dezynfekcja wody, usuwanie skutków powodzi, odkomarzanie i zabezpieczanie imprez plenerowych, zwalczanie pluskiew przyciągają wszystkich tych którzy chcą rozszerzyć zakres prowadzonej działalności ddd.
W ramach szkolenia organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji słuchacze otrzymują bogate materiały dydaktyczne ze szkolenia oraz każdorazowo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę w czasie szkolenia lub po zdaniu egzaminu.

Szkolenia które organizuje Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji  są bardzo wysoko oceniane przez słuchaczy a członkowie PSPDDiD korzystają ze zniżek w opłatach za udział w szkoleniu.

Wszelkie informacje o planowanych szkoleniach można znaleźć na stronie PSPDDiD:

01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 13b,
tel/fax (22) 633 60 23 tel. kom. 0 604 463 686

  • Szkolenia podstawowe ddd
  • Szkolenia II stopnia zakres rozszerzony ddd
  • Seminaria szkoleniowe – zwalczanie szkodników GHP/GMP HACCP AIB BRC IFS
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Zezwolenie WIORIN na fosforowodór
  • Seminarium szkoleniowe od 200,00 zł

 

Wykładowcy D.D.D.

Chcesz poznać sylwetki ekspertów, którzy prowadzą wykłady na szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji? [czytaj więcej]

_____________________________________

TABELA SZKOLEŃ 2014

_____________________________________

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

.

SZKOLENIE DEZYNFEKCJA PO ZMARŁYCH

 

OBSŁUGA INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

 

BIOLOG TERENOWY – ROLA I CELE DZIAŁANIA

 

BIOLOG TERENOWY

 

FUMIGACJA

 

OZONOWANIE JAKO NOWOCZESNA METODA DEZYNFEKCJI ORAZ USUWANIA PRZYKRYCH ZAPACHÓW

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE Z ZAKRESU DDD

Program zajęć odbywających się podczas Szkolenia Podstawowego.

 

WIOR – tylko fumigacja

PSP DDiD zapraszana na Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Szkolenie odbędzie się w Sielinko koło Poznania. 

 

DEZYNFEKCJA WODY

 ZAKOŃCZONE SZKOLENIA

ALTERNATYWNE METODY BIOASEKURACJI, OZONOWANIE

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie – Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko Weterynaryjna oraz Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zorganizowały bezpłatną konferencję na której między innymi będą prezentowane tematy z zakresu ozonowania oraz metody zwalczania organizmów szkodliwych. 

Program Konferencji  [czytaj więcej]

SZKOLENIE PODSTAWOWE Z ZAKRESU DDD

Program zajęć odbywających się podczas Szkolenia Podstawowego.

OWADY – TECHNICZNE SZKODNIKI DREWNA

Szkolenie przybliżające owady szkodniki drewna oraz metody walki z nimi

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-5

Międzynarodowa Konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SZKODNIKI W BRC,IFS

DEZYNSEKCJA II

Szkolenie Dezynsekcja w teorii i praktyce – zakres rozszerzony, to szkolenie, które pozwoli na pogłębienie wiedzy na temat owadów-szkodników oraz zwiększenie skuteczności w ich zwalczaniu 

ZWALCZANIE PLUSKWY

PSP DDDiD we współpracy z firmą Basf są organizatorami szkolenia dotyczącego zwalczania pluskiew i obejmującego m.in. biologię, metody identyfikacji oraz sposoby zwalczania tego szkodnika. 

.

SZKOLENIE PODSTAWOWE Z ZAKRESU DDD

Program zajęć odbywających się podczas Szkolenia Podstawowego.

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE Z ZAKRESU DDD

Program zajęć odbywających się podczas Szkolenia Podstawowego.

 

SZKODNIKI TERENÓW ZIELONYCH

 

Podobne Posty